ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩٧. ھەر بێنەبەرە و ھەڵخول و ھاتوچۆیە

ھەر بێنەبەرە و ھەڵخول و ھاتوچۆیە

گوێ هەڵخە هەموو دەنگی بژی و ڕۆڕۆیە

خەرمانی ژیانە سوورە، گەردوون سەرکار

ڕۆ کردن و پێوانی مەیە لەو کۆیە

آرند یکی و دیگری بربایند
بر هیچ کسی راز همی نگشایند
ما را ز قضا جز این قدر ننمایند
پیمانه عمر ما است می‌پیمایند

پەراوێز edit