ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩٥. هەرچێکی هەڵێ، بەشی لە ئاوا بوونە

هەرچێکی هەڵێ، بەشی لە ئاوا بوونە

سەرکەوتنی هەوراز و بەرەوژێر چوونە

شین بووی لە زەوی، پێ دەگەی و دەت هێڕێ

ئاشێڕە خودا و ئاشەکەشی گەردوونە

این چرخ چو آسیا که آسوده نشد
آسوده نگشت و آسیا سوده نشد
چندان که زمانه دانه پیمود در او
او سیر نگشت و آسیا توده نشد

پەراوێز edit