ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٩٢. دڵتەنگی مەرگ نابێ ئەوەی لێزانە

دڵتەنگی مەرگ نابێ ئەوەی لێزانە

ئەم مانەوەمان وچانی ڕاگوێزانە

تێر سەیری گوڵت نەکردووە بوویتەوە گڵ

لە شوێن گوڵە نەورۆزە گەڵاڕێزانە

آن ذات که پرورده اسرار بود
از مرگ نیندیشد و هشیار بود
تیمار همی خوری که در خاک شوم
در خاک یکی شود که در نار بود
سنایی غزنوی

پەراوێز edit