ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٨٥. خۆ دوورە کتێب بگرە، گەمەی منداڵە

خۆ دوورە کتێب بگرە، گەمەی منداڵە

ژیر بیری لە سەر شەڕاب و لێوی ئاڵە

هۆشت بێ هەتا خوێنی نەڕژتووی گەردوون

تۆ خوێنی کچی ڕەزان بڕێژە پیاڵە

از درس علوم، جمله بگریزی به
واندر سر زلف دلبر آویزی به
زآن پیش که روزگار خونت ریزد
تو خون قنینه در قدح ریزی به

پەراوێز edit