ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٨٥. خۆ دوورە کتێب بگرە، گەمەی منداڵە

خۆ دوورە کتێب بگرە، گەمەی منداڵە

ژیر بیری لە سەر شەڕاب و لێوی ئاڵە

هۆشت بێ هەتا خوێنی نەڕژتووی گەردوون

تۆ خوێنی کچی ڕەزان بڕێژە پیاڵە

از درس علوم، جمله بگریزی به
واندر سر زلف دلبر آویزی به
زآن پیش که روزگار خونت ریزد
تو خون قنینه در قدح ریزی به

question_answer پەراوێز نووسین