ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٧٨. دیم پیرێ لە مەیخانە سەری دەخولاوە

دیم پیرێ لە مەیخانە سەری دەخولاوە

ناترسی؟ وتم، کە بمری؟ چت بۆم ماوە؟ !

فەرمووی وەرە پێداکە، گەلێ وەک من و تۆ

ڕۆیشتن و کەس نەهاتەوە لەو لاوە

پیری دیدم به خانه‌ی خماری
گفتم نکنی ز رفتگان اخباری
گفتا می خور که همچو ما بسیاری
رفتند و خبر باز نیامد باری

پەراوێز edit