ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٦٣. بەخشین، لە گوناه و هەڵە چاو پۆشینە

بەخشین، لە گوناه و هەڵە چاو پۆشینە

تۆ چۆن هەڕەشەت بە ئاگری پڕ تینە

بم بەخشی بە نوێژانەوە کەسمان لە کەسە

بە گوناهەوە بم بەخشە دەڵێم بەخشینە

یارب! تو کریمی و کریمی کرم است
عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم است
با طاعتم ار عفو کنی نیست کرم
با معصیتم اگر ببخشی کرم است

پەراوێز edit