ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٣٤. پرسیم و نواڕیم و گەڕام لێر و لەوێ

پرسیم و نواڕیم و گەڕام لێر و لەوێ

هیچ بەڵگە نەبوو تەمی گومانم بڕەوێ

ناژین بە خەیاڵی ئەو بەهارەی نایە

تا ماوە ژیان، بادە لە دەستمان نەکەوێ

نتوان دل شاد را به غم فرسودن
وقت خوش خود بسنگ محنت سودن
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن
می باید و معشوق و به کام آسودن

پەراوێز edit