ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٣٤. پرسیم و نواڕیم و گەڕام لێر و لەوێ

پرسیم و نواڕیم و گەڕام لێر و لەوێ

هیچ بەڵگە نەبوو تەمی گومانم بڕەوێ

ناژین بە خەیاڵی ئەو بەهارەی نایە

تا ماوە ژیان، بادە لە دەستمان نەکەوێ

نتوان دل شاد را به غم فرسودن
وقت خوش خود بسنگ محنت سودن
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن
می باید و معشوق و به کام آسودن

question_answer پەراوێز نووسین