ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٣٢. ئەم خەڵکە، لە کارگای خودا دێتە دەرێ

ئەم خەڵکە، لە کارگای خودا دێتە دەرێ

هەر کاری ئەویشە سیس دەبێ و هەڵدەوەرێ

ئەی خوایە! ئەگەر باش بوو لە پای چی نەت هێشت؟

گەر پووچ و چرووکە، کێیە کردوویە بەرێ؟

دارنده چو ترکیب طبایع آراست
از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود
ورنیک نیامد این صور عیب کراست

پەراوێز edit