ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٢٦. دنیا وەکوو خۆیەتی و مرۆ نامێنێ

دنیا وەکوو خۆیەتی و مرۆ نامێنێ

تۆ تۆزی ئەویش هەر وەکوو سۆزی و دوێنێ

ئێمەش کە نەهاتبووین وەکوو خۆی وابوو

لێشی دەردەچین کەمایەسی ناهێنێ

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

پەراوێز edit