ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١١٧. گەردوون کە بە زانیاری بکردا کاری

گەردوون کە بە زانیاری بکردا کاری

چۆن وا پڕ دەبوو لە هیچ و پوچ و خواری

کەی ڕاستە هەژار و لێو بە بارن زانا

بێ مێشک و کەریش لە زێڕە ناڵ و باری!

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی
احوال فلک جمله پسندیده بدی
ور عدل بدی بکارها در گردون
کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

پەراوێز edit