ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١١٥. بۆم بان کەنە مەیگێڕەکە: با مەی بێنێ

بۆم بان کەنە مەیگێڕەکە: با مەی بێنێ

پیری چلەکێش بادەیە خۆی بنوێنێ

سەرخۆشێ بناڵێنێ لە نیوەی شەو دا

سەد نوێژی ڕیابازی مڕ و مۆچ دێنێ

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
در دست به از تخت فریدون صد بار
خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

پەراوێز edit