ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٠. گێژی لە خەیاڵات و گلەی بەختی ڕەشت

گێژی لە خەیاڵات و گلەی بەختی ڕەشت

ڕابوێرە هەتا بە جارێ نەبڕاوە بەشت

دەس بگرە بە بەندی سەر و پرچی جوانێک

تا هەڵنەوشێنراوە هەموو بەندی لەشت

زان پیش که نام تو ز عالم برود
می خور! که چو می به دل رسد، غم برود
بگشای سر زلف بتی بند ز بند
زان پیش که بند‌بندت از هم برود

پەراوێز edit