ئاڵەکۆک

ناردنی وێنەی شاعیران


• فۆرمەتی وێنەکەتان دەبێ JPG, JPEG, PNG بێت.
• گەورەیی وێنەکە نابێ لە 5MiB زیاتر بێت.
ئەو وێنانەی کە ناردووتانە