ئاڵەکۆک

پتەوکردنی ئاڵەکۆک
image ناردنی وێنەی شاعیران

• فۆرمەتی وێنەکەتان دەبێ JPG, JPEG, PNG بێت.
• گەورەیی وێنەکە نابێ لە 5MiB زیاتر بێت.
ئەو وێنانەی کە ناردووتانە